สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3 พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
9 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น
10 แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
11 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
12 สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป ชุด 1
13 สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป ชุด 2
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเลย
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตาก
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตราด
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *