สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำ

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
2 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
3 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
4 พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
5 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8 หลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขออภัยโทษ
10 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506
12 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติการกักขังตามประมวลกฏหมายอาญา
15 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
16 แนวข้อสอบเก่ากรมกรมราชทัณฑ์

สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดเลย
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดน่าน
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดแพร่
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดตาก
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดตราด
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดระยอง
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดระนอง
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพังงา
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดตรัง
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดยะลา

b10a5 – ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำ

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *