สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 หลักการบัญชีเบื้องต้น
8 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
10 แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
11 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
12 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
13 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
14 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
15 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *