สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมง
3 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558
4 แนวข้อสอบพรบ.การประมง พ.ศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
7 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง
8 เตรียมสอบวิชาการประมง
9 สขุลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง
10 แนวข้อสอบการบริหารจัดการประมงทะเล
11 แนวข้อสอบ พนักงานผู้ช่วยประมง ชุด 1
12 แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง ชุด 2
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – พรบ.การประมง

แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

b19a10- พนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมง

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *