สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
8 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
9 การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล
10 การเก็บรวบรวมข้อมูล
11 การประมวลผลข้อมูล
12 การนำเสนอข้อมูลสถิติ
13 การใช้ โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
14 แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
15 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
16 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
17 ถาม – ตอบ การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
18 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
19 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *