สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 ความรู้เกี่ยวกับการชลประทาน
3 หลักการชลประทานเบื้องต้น
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
7 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
8 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
9 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
10 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
11 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
12 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
13 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
14 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
15 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทานจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักชลประทาน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *