สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมง
3 พระราชบัญญัติการประมง พุทธศักราช 2490
4 แนวข้อสอบพรบ.การประมง พศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
7 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
8 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
9 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
10 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
11 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
12 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
13 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
14 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
15 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
16 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
MP3 – พรบ.การประมง

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

b19a8 – เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมง

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *