สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติ

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
2 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
4 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน
7 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
8 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
9 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น
10 ถาม – ตอบ ความหมายของการบริหาร
11 แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
12 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
13 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 1
14 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2
15 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 3
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติ

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *