สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
8 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
9 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
10 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
12 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
13 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *