สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
2 ความรู้เกี่ยวกับผังเมืองและการวางผังเมือง
3 การผังเมืองของประเทศไทย
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547
6 งานระบบภายในอาคาร (ถาม-ตอบ)
7 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง (ถาม-ตอบ)
8 โครงสร้างอาคาร (ถาม-ตอบ)
9 แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
10 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
12 แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

b1a18 – พนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *