สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรม

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงอุตสาหกรรม
2 แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข
3 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
4 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
9 การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
10 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคอุตสหกรรม
11 ถาม ตอบ ข้อกำหนด ISO 9001
12 การบริหารแผนงาน โครงการ
13 ถาม – ตอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – ภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรม

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *