A174 บายศรีบทความ

10 ขั้นตอนและวิธีการทำบายศรี

 1. นำมีดขอไปเลือกตัดใบตองและเลาะใบตองออกจากกาน
 2. นำใบตองมาเช็ดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆออกจากใบตองเสียก่อนโดยการเช็ดจะต้องใช้
  ผ้าเช็ดตามรอยของเส้นใบไปในทางเดียวอย่าเช็ดกลับไปกลับมา แล้วฉีกใบตองประมาณ 2นิ้ว
 3. ทำลูกบายศรีเริ่มใส่ดอกพุดพันพับใบตองม้วนข้างขวาให้ปลายแหลมโคนใหญ่
  ให้ถึงครึ่งใบเสร็จแล้วเหลืออีกครึ่งใบให้พับมาตรงกลางของที่เราม้วนทางด้านขวาไว้แล้วพับกลีบข้างแล้วเย็บด้วย
 4. นุ่งลูกบายศรีใช้ลูกบายศรีที่เราทาไว้มานุ่งด้วยริมบิ้นหรือใบตองก็ได้2 รอบ
  โดยตัดริมบิ้นยาวประมาณ3 นิ้วแล้วนามานุ่งลูกบายศรีพับกลีบทางด้านซ้ายและด้านขวาแล้วเย็บด้วยแม็กซ์
 5. เข้าลูกบายศรีโดยจะเข้าลูกไว้ให้ครบทั้ง3 ชั้นเริ่มจากนาลูกบายศรีมาเข้าลูกใช้
  ใบตองมาพับเข้าหากันทั้งซ้ายและขวาแล้วเย็บด้วยแม็กซ์ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆ ให้ครบทั้ง3 ชั้น
 6. การทาฐานชั้นบายศรีทั้ง3ชั้นนาโฟมที่เตรียมไว้มาห่อด้วยใบตองโดยเริ่มจากพับครึ่งใบตองแล้วนำตะปูเล็ก
  เสียบตรงกลางท้ายและหัวทาแบบนี้ทั้ง3 ชั้นหลังจากนั้นนามาประกอบกันโดยใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้ปลายแหลมยึดติดกันเป็นชั้นๆ
 7. การทากรวยบายศรีตรงกลางฐานชั้นที่ 3 เริ่มจากน าใบตองยาวประมาณ 24 นิ้ว1 แผ่นที่ฉีกไว้มาม้วนให้เป็นกรวย
  แล้วใช้แม็กซ์เย็บและตัดปากกรวยให้เรียบความสูงจากยอดประมาณ 15 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว
 8. การประกอบบายศรีเริ่มจากชั้นที่1ใช้บายศรี7 ลูกคว ่าวางเป็นริ้ว6 ริ้วกะระยะให้เหมาะสมกับพาน
  แล้วใช้ไม้เสียบลูกชิ้นยึดไว้และใช้บายศรี 16 ลูกหงาย วางบนกลีบลูกคว ่าให้ครบ 6 ริ้วรอบพาน
  ชั้นที่2 ทาเหมือนกันกับชั้นที่1 ต่างกันที่ใช้บายศรี14 ลูกหงาย และวางสับหว่างกับชั้นแรกแล้วใช้ไม้เสียบลูกชิ้นยึดไว้ชั้นที่3
  ใช้บายศรี12 ลูกหงายวางสับหว่างกันเป็นริ้ว6 ริ้วแล้วใช้ไม้เสียบลูกชิ้นยึดไว้นากรวยที่ทาไว้แล้ววางตรงกลางชั้นที่3
  ใช้เข็มหมุดยึดไว้และหลังจากนั้นนาลิ้นมังกรที่ทาไว้เสียบลวดตกแต่งรอบกรวยทั้ง6 อัน ยึดให้รอบกรวย

9.การฉีดน้ามันมะกอกและตกแต่งด้วยดอกไม้หลังที่ประกอบบายศรีเสร็จแล้วเราก็จะฉีดน้ามันมะกอก
ใส่บายศรีเพื่อให้มีความเงางามยิ่งขึ้นและใช้ไม้ปลายแหลมเฉียบดอกไม้ตกแต่งให้สวยงามตามความเหมาะสม

10.ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังจากที่เราประกอบบายศรีและตกแต่งให้สวยงามแล้วเราก็จะตรวจสอบความแข็งแรง
ความเรียบร้อยของบายศรีก่อนที่จะนาไปใช้ในงานแต่งเป็นขั้นสุดท้าย

 ติดต่อช่างทำบายศรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *