A84 ซีเมนต์โฟม น้ำตก คุณวิไลวรรณบทความ

2 ข้อมูลซีเมนต์โฟม

1.งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาขยะโฟมที่ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ โดยนำโฟมที่เหลือใช้มา
ย่อยให้ได้ขนาดตามต้องการผสมกับปูนซีเมนต์ขึ้นรูปเป็นวัสดุผสมโฟมซีเมนต์ ทั้งนี้จะคำนึงถึงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
คอนกรีตด้านเชิงกล แบ่งการทดสอบเป็น 2 ส่วน คือ การหาความเหมาะสมในการนำโฟมมาเป็นมวลรวมทดแทนหิน
อัตราส่วน น้ำต่อซีเมนต์ที่ใช้ 0.4, 0.5, 0.6 สัดส่วนผสมซีเมนต์:ทราย:โฟม คือ 1:0.5:3, 1:0.5:4, 1:0.5:5
โดยปริมาตร ทำการทดสอบกำลัง อัดมอร์ต้าที่อายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน ตามลำดับ เลือกสัดส่วนผสมเพื่อทำคอนกรีต
ใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ คือ 0.7 อัตราส่วน ซีเมนต์:ทราย:โฟม คือ 1:2.8:6.3, 1:2.2:5.3
โดยปริมาตรและทดสอบหากำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง
15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ที่อายุ 28 วัน

2.ผลการทดสอบอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของมอร์ต้า คือ อัตราส่วนของปูนซีเมนต์:ทราย:โฟม
คือ 1:0.5:3 โดย ปริมาตรอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.5 ให้ค่ากำลังอัดที่ 28 วันเท่ากับ 4.52
เมกกะปาสคาล และเมื่อนำโฟมซีเมนต์มาผสม คอนกรีตโดยใช้สัดส่วนผสม 1:2.2:5.3 โดยปริมาตรและอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์
0.7 ทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดที่อายุ 28 วัน ของคอนกรีตผสมโฟมซีเมนต์สามารถรับแรงอัดสูงสุดได้ 6.41
เมกกะปาสคาล โมดูลัสการแตกหัก เท่ากับ 1.42 เมกกะปาสคาล คำสำคัญ : โฟมซีเมนต์, คอนกรีต, มอร์ต้า

 ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *