A175 ย้ายเครื่องจักรบทความ

5 การเตรียมพื้นที่และการขนย้ายเครื่องจักร

1เตรียมพื้นที่ในการติดตั้งการเตรียมพื้นที่โดยการขนย้ายสิ่งของและท าความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

2 เคลื่อนย้ายโครงสร้างเครื่องจักรเนื่องจากโครงสร้างเครื่องจักรเดิมอยู่ด้านหลังของโรงงาน ท าให้ต้องเคลื่อนย้ายมาพื้นที่

ปฏิบัติงานซึ่งอยู่บริเวณติดกับเครื่องกระตุกเดิม

3 การฟื้นฟูโครงสร้างเครื่องจักรเดิม

ทาการถอดชิ้นส่วนเดิมที่ติดอยู่กับตัวเครื่องจักรออกทั้งหมดเพื่อที่จะท าการล้าง และทาสีเครื่องจักรใหม่

4 การล้างทาความสะอาดชิ้นส่วนเดิมเนื่องจากชิ้นส่วนเดิมที่ถอดออกมานั้น บางชิ้นไม่สามารถใช้งานได้จึงต้องมีการคัดเลือกชิ้นส่วนที่ใช้ได้ไว้

5 การขัดตัวโครงสร้างเครื่องจักรโครงสร้างเครื่องถูกเก็บไว้นาน ทาให้มีฝุ่นและคราบสนิม
จึงต้องทาการขัดสนิมออกและขัดสีเดิมออก ด้วยเครื่องขัดและการขัดด้วยมือโดยใช้กระดาษทราย

การทาสีรองพื้นกันสนิมทาการทาสีรองพื้นแบบกันสนิมในตัวเพื่อป้องกันการเกิดสนิม

การพ่นสีของเครื่องจักรท าการพ่นสีของเครื่องจักรเพื่อปกปิดสีรองพื้น และเพิ่มความสวยงามให้กับตัวเครื่องจักร

ประกอบชิ้นส่วนเดิมท าการประกอบชิ้นส่วนเดิมที่จาเป็นต้องใช้กลับเข้าที่เดิม

 ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *