A52 เช่าโต๊ะเต้น คุณมดบทความ

5.วิธีการเลือกระหว่างการซื้อเต็นท์ผ้าใบและเช่าเต็นท์รายเดือน

 1. การย้ายเต็นท์ผ้าใบในอนาคต
 2. ถ้าในอนาคตคาดว่าไม่มีการย้ายเต็นท์ผ้าใบไปที่อื่นแนะนำว่าการซื้อจะคุ้มค่ากว่าการเช่า แต่หากเต็นท์ผ้าใบใช้เพื่อการขายของหรือมีแนวโน้มที่จะย้ายในระยะเวลาอันใกล้
  เช่น การเช่าพื้นที่ในตลาด การเช่าที่ดินเพื่อจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีโอกาสที่ต้องย้ายเต็นท์ผ้าใบที่มาจากระยะเวลาการเช่าที่ไม่แน่นอน แนะนำให้เช่าจะคุ้มค่ากว่า
  เพราะหากซื้อไปได้ไม่นานแล้วต้องย้ายหรือเก็บเต็นท์ จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายหรือค่ารื้อถอนเต็นท์อีก ในบางครั้งพื้นที่ใหม่ที่ย้ายไปอาจจะมีขนาดพื้นที่
  ไม่ลงตัวกับเต็นท์ที่ลูกค้ามีอยู่ทำให้เกิดปัญหาและค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้อีก
 3. การเก็บและการย้ายเต็นท์ผ้าใบอยู่ตลอด
 4. ในบางธุรกิจ เช่น การออกร้านตามตลาด การจัดบูธขายสินค้า ที่ต้องย้ายสถานที่ไปเรื่อย ๆ แนะนำให้เช่าจะคุ้มค่ากว่า เนื่องจากการย้ายสถานที่จำเป็นต้องติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ผ้าใบ
  การเช่าเต็นท์จะมีช่างที่ชำนาญในการติดตั้งและรื้อถอน ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากกว่าที่ลูกค้าจะเป็นผู้ทำเอง
 5. สภาพคล่องด้านการเงิน

หากลูกค้ามีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนมากอยู่แล้วแนะนำการเช่าจะคุ้มค่าที่สุด เนื่องจากว่าค่าเช่าในแต่ละเดือนไม่สูงมาก สามารถนำเงินที่เหลือไม่ต่อยอดด้านอื่นได้

ติดต่อปรึกษาเรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *