A72 ศูนย์รวมไฟแนนซ์ คุณป๊อปบทความ

5 เทคนิคเลือกซื้อและผ่อนรถมือสองอย่างชาญฉลาด

1.เหตุผลในการซื้อรถมือสองคือ งบประมาณที่มีไม่มากและความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไป เนื่องจากค่าเสื่อมของรถมือสองแตกต่างจากรถป้ายแดง
โดยรถมือสองปีแรกมีค่าเสื่อม 5% ในขณะที่รถมือหนึ่งป้ายแดงค่าเสื่อม 25-30%
การซื้อรถยนต์มือสองเน้นไปที่คุณภาพของรถเพราะเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว รถยนต์มือสองที่มีราคาเท่ากันต้องพิจารณาจากสภาพรถที่คุณภาพดีกว่า

2.การซื้อรถยนต์มือสองจากค่ายรถที่มีศูนย์รถมือสองรองรับ มีข้อดีคือมีการคัดคุณภาพระดับหนึ่ง แต่ข้อเสียคือมีต้นทุนในการซื้อเพิ่มขึ้นเพราะราคารถจะค่อนข้าง
สูงกว่าซื้อจากเต็นท์รถมือสองทั่วไป เปรียบเหมือนกับผู้ซื้อจ่ายเงินให้ศูนย์รถมือสองเป็นค่าคัดรถคุณภาพมาให้เลือก และอาจจะมีการรับประกันต่างๆ
ที่บวกเพิ่มไปในราคารถ อีกทั้งการเลือกรถมือสองจากศูนย์ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ของการซื้อรถมือสองที่ว่าต้องการซื้อรถราคาไม่สูง

3.ส่วนการซื้อรถมือสองจากเต็นท์ก็ต้องหาข้อมูลมากขึ้น โดยสอบถามจากผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อน หรือเลือกจากเต็นท์รถที่ใช้บริการทางการเงินจากไฟแนนซ์
รายเดียวกันกับที่ผู้ซื้อรถจะใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ปัจจุบันมีเต็นท์รถมือสองหลายรายให้ผู้ซื้อผ่อนตรงกับไฟแนนซ์ได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ

4.เต็นท์รถมือสองหลายรายสามารถให้บริการซ่อมบำรุงหรือรับประกันการใช้งานได้ แต่ไม่รับประกันเทียบเท่ารถมือหนึ่ง เช่น อาจจะรับประกัน 6 เดือน
แต่เต็นท์รถมือสองที่รับประกันและรับซ่อม ราคารถจะสูงกว่าเต็นท์เล็ก

5.ทางด้านอัตราดอกเบี้ย รถมือสองมีดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยรถมือหนึ่งเกือบเท่าตัว หากรถมือหนึ่งมีดอกเบี้ยประมาณ 2.5-3.5%
ดอกเบี้ยรถมือสองก็จะอยู่ที่ประมาณ 4-5%

ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *