สอบราชการ

นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
9 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ (ถาม ตอบ)
11 ถาม – ตอบ การวิจัยทางด้านสาธารณสุข
12 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
13 ถาม – ตอบ การบริหารงานสาธารณสุข
14 ถาม – ตอบ ระบบสุขภาพ
15 เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
16 สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข ชุด 2
17 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข ชุด 1
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *