สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทาง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง
3 ประเภทของทางหลวง
4 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530
9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
10 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา
11 ประมวลกฏหมายที่ดิน
12 ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและการบริหารสัญญา
13 การจัดทำและบริหารสัญญา
14 ถาม – ตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
15 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทาง

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *