สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
8 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น
9 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่?
10 แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
11 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
12 สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป ชุด 1
13 สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป ชุด 2
14 สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป ชุด 3
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P047 – เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a11 – นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *