สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Web Programming
9 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
12 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม
14 แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
15 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
16 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 150 ข้อ เฉลยล่ะเอียด
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a19 – นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *