สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
8 การตรวจสอบภายในภาคราชการ
9 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน?
10 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
11 แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
12 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
13 แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน
14 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1
15 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a21 – นักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *