สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
10 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
11 ระบบภูมิคุ้มกัน
12 ถาม-ตอบ พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส
13 ถาม – ตอบ วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
14 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องธนาคารเลือด
15 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องโลหิตวิทยา
16 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a27 – นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *