สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตร

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร
3 สรุปนโยบายเกษตรของรัฐบาล เกษตรกรเข้มแข็ง การส่งเสริมอาชีพเกษตร+ถามตอบ?
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
7 มาตรฐานการควบคุมภายใน
8 จริยธรรมในงานวิชาการตรวจสอบภายใน
9 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน?
10 แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
11 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
12 แนวข้อสอบการตรวจสอบภายใน ชุด1
13 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2
14 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตร

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *