สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2 นโยบายด้านการเกษตร
3 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
4 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
7 การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
8 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
9 การใช้ โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
10 สรุปพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
12 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
13 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
14 แนวข้อสอบ Microsoft Excel จากสนามสอบจริง
15 แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint จากสนามสอบจริง
16 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม spss
17 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น

แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดยะลา

b26a5 – นักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *