สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
2 ความรู้เรื่องแรงงาน
3 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 p9
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
7 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
8 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
9 พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
10 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
11 ข้อระงับพิพาทแรงงาน
12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
14 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
15 แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

b32a3 – นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงาน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *