สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง
9 ถาม – ตอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
10 แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
11 แนวข้อสอบงานช่างพื้นฐาน
12 แนวข้อสอบเทคนิคการผลิต
13 แนวข้อสอบความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเบื้องต้น
14 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a29 – นายช่างเทคนิค โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *