สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ์และห้องสมุด
8 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น
9 ถาม – ตอบ เกี่ยวกับห้องสมุด?
10 ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดและบรรณารักษ์
11 ถาม-ตอบ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
12 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
13 แนวข้อสอบบรรณารักษ์ (อัตนัย)
14 แนวข้อสอบวิชาบรรณารักษ์ (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด )
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเลย
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตาก
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *