สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
2 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
3 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
9 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
10 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
11 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
12 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
13 การดูแลรถยนต์เพื่อความปลอดภัย
14 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครพนม
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดยโสธร
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเลย
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพะเยา
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลำพูน
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดน่าน
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลำปาง
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดแพร่
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตาก
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครนายก
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตราด
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยอง
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชุมพร
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระนอง
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพังงา
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกระบี่
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตรัง
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสงขลา
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดยะลา

แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *