สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
2 ความรู้เรื่องแรงงาน
3 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
6 ขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
7 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
8 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
9 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
10 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
12 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
13 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

b32a2 – พนักงานธุรการ สำนักงานแรงงาน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *