สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทาง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง
3 ประเภทของทางหลวง
4 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
10 หลักการบัญชีเบื้องต้น p20
11 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง p11
12 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง p12
13 ถาม-ตอบ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ p11
14 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
15 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี p24
16 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน p20
17 สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ

สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดเลย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดน่าน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดแพร่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดตาก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดตราด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดระยอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดระนอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดพังงา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดตรัง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทาง

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *