สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
8 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
9 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง?
10 ระเบียบกฏหมายงานการเงิน บัญชีและพัสดุในสำนักงาน
11 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
13 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
14 สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 1
15 สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 2
16 สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 3
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P070 – สรุประเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ

สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a5 – เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *