สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
8 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
9 การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล
10 การเก็บรวบรวมข้อมูล
11 การประมวลผลข้อมูล
12 การนำเสนอข้อมูลสถิติ
13 การใช้ โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
14 แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
15 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
16 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
17 ถาม – ตอบ การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
18 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
19 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P047 – เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a7 – เจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *