สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตร

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร
3 สรุปนโยบายเกษตรของรัฐบาล เกษตรกรเข้มแข็ง การส่งเสริมอาชีพเกษตร+ถามตอบ?
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 ความรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล-ถ่ายภาพ-บันทึกเสียง
9 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
10 เครื่องมือและวิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
11 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล
12 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
13 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
14 แนวข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตร

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *