สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2 ความรู้เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ไทย
3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
4 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
5 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป (การจัดทำแผนงาน)
6 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่?
7 การบริหารจัดการองค์กร
8 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น
9 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
10 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
11 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 1
12 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 2
13 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 3
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดยะลา

b31a7 – นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *