สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม
2 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
6 ความรู้เรื่องแรงงาน
7 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
8 ข้อระงับพิพาทแรงงาน
9 แรงงานนอกระบบ การคุ้มครองประกันสังคม
10 แนวข้อสอบกฎหมายประกันสังคม
11 แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
12 แนวข้อสอบ พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537
15 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
16 แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักประกันสังคม
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

b35a4 – นักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *