สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมง
3 ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ
4 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง
5 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558
6 แนวข้อสอบพรบ.การประมง พ.ศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
8 สรุปความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร+ถามตอบ
9 ความปลอดภัยด้านอาหารต่อผู้บริโภค
10 สขุลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง
11 การจัดระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคมุ จดุ วิกฤต (HACCP)
12 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
13 แนวข้อสอบวิชาการประมง (อัตานัย)
MP3 – พรบ.การประมง

แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

b19a9- นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานประมง

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *