สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน
9 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
11 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
12 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
13 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
14 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 1
15 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 2
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพลังงาน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *