สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน
9 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
11 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน
12 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
13 การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ (ถาม-ตอบ)
14 ความรู้ในการเขียนโครงการ
15 ถาม – ตอบ การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
16 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
17 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงาน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *