สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน
9 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
11 การใช้ภาษาที่ถูกต้องและการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
12 แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
13 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation
14 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
15 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงาน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *