สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์
2 ยุทธศาสตร์แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555-2564
3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้านเศรษฐกิจ
4 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
5 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 คู่มือการใช้ Microsoft Office 2007
9 แนวข้อสอบ Microsoft Excel จากสนามสอบจริง
10 แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint จากสนามสอบจริง
11 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
12 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา

b37a1 – นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *