สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
2 นโยบายด้านการส่งเสริมสหกรณ์
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุด 1
6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
9 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ)
10 การบริหารแผนงาน โครงการ
11 การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ (ถาม-ตอบ)
12 ถาม – ตอบ การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
13 การเขียนโครงการ
14 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
15 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด1
16 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด2
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

b16a7 – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *