สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
11 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
12 ถาม-ตอบ พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส
13 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องเคมีคลิกนิก
14 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องธนาคารเลือด
15 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องโลหิตวิทยา
16 แนวข้อสอบเทคนิคการแพทย์
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *