สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
8 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น
9 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่?
10 แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
11 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
12 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 1
13 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 2
14 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 3
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *