สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา
10 จิตวิทยาเบื้องต้น
11 ความรู้เกี่ยวกับจิตบำบัด
12 การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด
13 แนวคิดการบำบัดทางจิต
14 จิตวิทยาการแนะแนว
15 แนวข้อสอบจิตวิทยาการแนะแนว
16 แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *