สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 การบริหารจัดการองค์กร
8 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
10 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
11 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
12 ถาม – ตอบ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
13 แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
14 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *