สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
8 การตรวจสอบภายในภาคราชการ
9 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน?
10 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
11 แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
12 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
13 แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน
14 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1
15 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *