สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
9 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ (ถาม ตอบ)
11 ถาม – ตอบ การวิจัยทางด้านสาธารณสุข
12 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
13 ถาม – ตอบ การบริหารงานสาธารณสุข
14 ถาม – ตอบ ระบบสุขภาพ
15 เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
16 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข ชุด 2
17 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข ชุด 1
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *