สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายใน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน และกฎหมายเกี่ยวข้อง
3 ยุทธศาสตร์แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555-2564
4 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้านเศรษฐกิจ
8 การใช้บริการด้านเครื่องวัด
9 แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ชุด 1
10 แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ชุด 2
11 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุด 1
12 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุด 2
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายใน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *