สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติ

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
2 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550 p6
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน
6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
7 การสุ่มตัวอย่าง
8 การประมวลผลข้อมูล
9 การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล
10 การนำเสนอข้อมูลสถิติ
11 ความรู้ด้านสถิติ
12 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
13 การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
14 การใช้ โปรแกรม SPSS เบื้องต้น p14
15 แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
16 ถาม – ตอบ การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
17 ถาม ตอบ ระเบียบวิธีสถิติ
18 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น

แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดตราด
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติ

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *