สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัด

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
2 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
3 ความรู้เรื่องการร่างหนังสือราชการ?
4 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
5 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
6 ความรู้เรื่องการตอนรับ?
7 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี +แนวข้อสอบ
9 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
10 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
11 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ
12 แนวข้อสอบเรื่องการขายและการบริการ
13 แนวข้อสอบเรื่องการบริการ
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

b2a6 – พนักงานบริการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัด

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *